Essays about: "pastoralism"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word pastoralism.

 1. 1. Pokot Young Pastoralists at the Crossroads - Tradition, Modernity and Land Tenure Transformations in East Pokot, Kenya

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Maddalena Cirani; [2020-02-18]
  Keywords : Pastoralism; Youth; ASALs; Africa; East Pokot; Land tenure; Modernity; Tradition;

  Abstract : East Pokot, in North-Western Kenya, falls under the Arid and Semi-Arid Lands(ASALs) of the Sub-Saharan region. Due to the yearly prolonged dry seasons, pastoralismhas traditionally guaranteed the most reliable source of livelihood. READ MORE

 2. 2. Risk, Resilience and Insurance in Sudanese Pastoralism

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Alla Safieldin; [2019]
  Keywords : Climate change adaptation; Disaster risk management; Drought; Index-based livestock insurance; Pastoralism; Risk; Resilience; Sudan; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The nomadic pastoralists of the Sahel are often identified as a group at the frontline of global climate change. Their existence in arid and semi-arid regions and their reliance on seasonal rainfall are among the factors that contribute to their vulnerability to drought and climate shocks. READ MORE

 3. 3. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zebastian Cederblad; [2019]
  Keywords : Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Abstract : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. READ MORE

 4. 4. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amelia Åkesson; [2019]
  Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE

 5. 5. Vegetation history and human-environment interactions through the late Holocene in Konar Sandal, Kerman, SE Iran

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Author : Karolina Gurjazkaite; [2017]
  Keywords : Agro-pastoralism; Climate Change; Geochemistry; Palynology; pollen analysis; palaeoecology; peat; Konar Sandal; Jiroft; Iran; Middle East; Vegetation history; Environmental history; Saharo-sindian; pseudo-savanna; Archaeology; Jiroft culture;

  Abstract : The Jiroft valley, in southeastern Iran, was an important agricultural centre since the Early Bronze Age (3rd millennium BCE). The valley is characterized by harsh environmental settings: hot climate with poor rainfall. However, more optimal conditions may have prevailed earlier that supported ancient settlements. READ MORE