Essays about: "pavilions"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word pavilions.

 1. 1. The Royal Barge Museum - Use of Light in Exhibition Space Design

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jakob Lif; [2020]
  Keywords : Light; Boat; Drawings; Haga; Renderings;

  Abstract : The Maritime museum is currently investigating possibilities for an exhibition building housing the ceremony boat the “Royal Barge of Sweden” and 18th century King Gustav III’s leisure boats. I hope to influence this debate with this degree project. READ MORE

 2. 2. Elevating the shoreline of Ekerö Centrum

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Nadine Hillebrant; [2019]
  Keywords : park ; pavilions ; insertion ; addition ; boat station ; marketplace ; sauna ; public ; elevating ;

  Abstract : What would happen if the outskirts and endings of our towns receive the same affection as their cores? This diploma project will tend to one of these forgotten sites. The shoreline of Ekerö Centrum - A site longing for identity, to become more than it is today. READ MORE

 3. 3. Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar : en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Flack; [2018]
  Keywords : förskola; utemiljö; utformning; barns lek; barns lärande; landskapsarkitektur;

  Abstract : Tillfälliga lösningar för förskoleverksamhet som utgår ifrån paviljonger eller moduler har blivit en vanlig lösning för att tillgodose kommuners behov av förskoleplatser. Då denna typ av lösningar har en tendens att blir fler och långvariga är det viktigt att ställa krav på deras utemiljöer. READ MORE

 4. 4. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Nygren; [2012]
  Keywords : Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Abstract : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. READ MORE

 5. 5. En idéträdgård : processen från idé till utförande

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Susanna Engberg; [2012]
  Keywords : Idéträdgård; show garden; japan; orientaliskt; rekreation; hälsa; process; Malmö garden show; grönska;

  Abstract : Som student har jag blivit inbjuden att skapa en idéträdgård på Malmö garden show den 1-3/6 2012. Med mitt intresse i natur och hälsa blev det självklara valet en trädgård med fokus på just detta. READ MORE