Essays about: "pd-modelling"

Found 2 essays containing the word pd-modelling.

 1. 1. Modelling default probabilities: The classical vs. machine learning approach

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Filip Jovanovic; Paul Singh; [2020]
  Keywords : Machine learning; gradient boosting; pd-modelling; CatBoost; Random Forest; Logistic Regression; Maskininlärning; gradient boosting; fallissemangmodellering; CatBoost; Random Forest; Logistisk Regression;

  Abstract : Fintech companies that offer Buy Now, Pay Later products are heavily dependent on accurate default probability models. This is since the fintech companies bear the risk of customers not fulfilling their obligations. READ MORE

 2. 2. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Sundell; [2020]
  Keywords : Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Abstract : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. READ MORE