Essays about: "pedestrian crossing"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words pedestrian crossing.

 1. 1. PreCro : A Pedestrian Crossing Robot

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : EBBA HEDBERG; LINNEA SUNDIN; [2020]
  Keywords : mechatronics; Pixy2; vision sensor; magnetic encoders; pedestrian crossing; mekatronik; Pixy2; bildsensor; magnetisk givare; övergångsställe;

  Abstract : For people who suffer from visual impairment, getting around in traffic can be a great struggle. The robot PeCro, short for Pedestrian Crossing, was created as an aid for these people to use at pedestrian crossings equipped with traffic lights. READ MORE

 2. 2. Interactive Visual Analytics for Agent-Based simulation : Street-Crossing Behavior at Signalized Pedestrian Crossing

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jiaqi Zheng; [2019]
  Keywords : street-crossing behavior; spatio-temporal trajectory visualization; space utilization; visual analytics;

  Abstract : To design a pedestrian crossing area reasonably can be a demanding task for traffic planners. There are several challenges, including determining the appropriate dimensions, and ensuring that pedestrians are exposed to the least risks. READ MORE

 3. 3. Detection and intention prediction of pedestrians in zebra crossings

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Dimitrios Varytimidis; [2018]
  Keywords : head orientation; behavior estimation; intention prediction; pedestrian;

  Abstract : Behavior of pedestrians who are moving or standing still close to the street could be one of the most significant indicators about pedestrian’s instant future actions. Being able to recognize the activity of a pedestrian, can reveal significant information about pedestrian’s crossing intentions. READ MORE

 4. 4. Visual Communication Between Truck Driver and Other Road Users : Two concepts developed for Volvo GTT

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Wei Bai; [2018]
  Keywords : visual communication; truck drivers; user study; concept development; visuell kommunikation; lastbilförare; användarstudie; konceptutveckling;

  Abstract : Denna rapport representerar masterprojektet som utförs av Wei Bai och Emma Styf, och skrevs av den förra. Projektet genomfördes med Volvo GTT Ergonomics avdelning (Volvo Group Trucks Technology).Med fokus på kommunikationen mellan lastbilsförare och andra trafikanter genomfördes användarstudier. READ MORE

 5. 5. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ivan Forsman; [2017]
  Keywords : spårvagn; design; fotgängare; övergång; Frankrike; hållbart; allmän; transport;

  Abstract : Spårvägar är hett igen. Intresse finns nu i ett flertal svenska städer för att introducera eller återintroducera detta trafikslag och denna rörelse är del i en större internationell trend som började i Frankrike på 1980-talet. READ MORE