Essays about: "per oral"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words per oral.

 1. 1. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Malmgren; [2021]
  Keywords : cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Abstract : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. READ MORE

 2. 2. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Lejon Flodin; [2021]
  Keywords : GBS; Camelus dromedarius; tetracycline resistance; mastitis; milk; pastoralist;

  Abstract : Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. READ MORE

 3. 3. An Investigation of Cefadroxil and Meropenem’s Supply Chain and Estimationof the Health Economic Consequences in Sweden due to Shortage

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Author : Christine Attemalm; Jonathan Efverström; Dania Elkhalifa; Viktor Hansen; Yasmine Sundelin Tjärnström; [2020]
  Keywords : cefadroxil; meropenem; supply chain; backorders; Swedish healthcare;

  Abstract : Sweden has been increasingly affected by drug shortage and the public healthcare system has identified a large amount of antibiotics risking shortage. Drug shortage of antibiotics is a worldwide problem with complex causes and consequences affecting many countries healthcare systems. READ MORE

 4. 4. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 5. 5. Immigrant background and hospital care because of dental caries among preschool children in Sweden: A longitudinal, register-based study in a national cohort.

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Martina Nanteza; Anders Hjern; Therese Kvist; [2020]
  Keywords : preschool children; immigrant background; caries; hospital care.; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: Dental caries among preschool children is a global problem, a burden on children’s well-being, and an economic burden on healthcare systems. In Sweden, preschool children with an immigrant background have a higher prevalence of caries. READ MORE