Essays about: "performing horses"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words performing horses.

 1. 1. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jonna Martinsson; [2022]
  Keywords : Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Abstract : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. READ MORE

 2. 2. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Daniel Svedare; [2022]
  Keywords : häst; hälta; hältutredning; ortopedi; longering; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : De veterinärer som under sitt yrkesverksamma liv väljer att arbeta med häst kommer med största sannolikhet att komma i kontakt med hästar som är halta. Tidigare undersökningar visar på att dysfunktion av rörelseapparaten och däribland hältor är klart överrepresenterade vad gäller försäkringsärenden bland svenska hästar. READ MORE

 3. 3. Harvning som beteshygienisk åtgärd : ett komplement till avmaskning för att minska mängden infektiösa cyathostominaelarver på bete?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hillevi Hassler; [2021]
  Keywords : häst; cyathostominae; små blodmaskar; parasiter; beteshygien; harvning;

  Abstract : Små blodmaskar (Cyathostominae) är hästens vanligaste endoparasiter med en prevalens upp till 100 %. Parasiterna orsakar sällan sjukdom, men kan leda till allvarliga hälsoproblem hos framförallt unga hästar. De små blodmaskarna har en direkt livscykel och hästarna smittas via bete när de får i sig larvstadium 3 (L3). READ MORE

 4. 4. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Paulina Berglund; [2021]
  Keywords : temperament; standardbred trotter; heritability; low-pass whole genome sequencing;

  Abstract : The genetic background of temperament traits in horses has been subject for research for many years to obtain understanding of domestication, breed differences and welfare. Previous studies have found heritabilities ranging from low to moderate for temperament. READ MORE

 5. 5. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cornelia Andersson; [2020]
  Keywords : kinematisk; rörelseanalys;

  Abstract : Hästens roll i samhället har förändrats genom tiderna. Förr användes hästen mest som dragkraft och som krigshäst. Idag används hästen främst som sport- och tävlingsdjur. READ MORE