Essays about: "peri-urban"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the word peri-urban.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Smith; [2020]
  Keywords : Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Abstract : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. READ MORE

 2. 2. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Persson; [2020]
  Keywords : peri-urbana landskap; social hållbarhet; integration; nyanlända;

  Abstract : I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. READ MORE

 3. 3. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Ruist; [2019]
  Keywords : stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Abstract : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. READ MORE

 4. 4. Water reuse in peri-urban areas : A case study of Kibondemaji, Dar es Salaam,Tanzania

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Niklas Johansson; Saga Karlsson; [2019]
  Keywords : Water reuse; peri-urban; areas; wastewater;

  Abstract : An increasing number of countries worldwide is becoming water-stressed, sub-Saharan Africa being one of the most recurrent regions within this discourse. Tanzania, one of the countries in the region, is no exception: large population growth has increased pressure on its precious water resources. READ MORE

 5. 5. Water reuse in peri-urban areas : A case study of Kibondemaji, Dar es Salaam, Tanzania

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Niklas Johansson; Saga Karlsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : An increasing number of countries worldwide is becoming water-stressed, sub-Saharan Africa being one of the most recurrent regions within this discourse. Tanzania, one of the countries in the region, is no exception: large population growth has increased pressure on its precious water resources. READ MORE