Essays about: "personlig"

Showing result 1 - 5 of 275 essays containing the word personlig.

 1. 1. Exploring the Possibilities of Sheet Metal Forming Via Plastic-Based Additive Manufacturing Moulding

  University essay from KTH/Produktionsutveckling

  Author : Jemal Idris Ismail; Kafeel Olanrewaju Sanni; [2023]
  Keywords : : Sheet metal formation; Additive manufacturing; mass customization; personalized production; die design; die system; FDM; DOE; FEA; product development; automotive; sustainability; cost effective; metal dies; plastic dies.; Plåtformning; Additiv tillverkning; massanpassning; personlig produktion; formdesign; formsystem; FDM; DOE; FEA; produktutveckling; fordonsindustri; hållbarhet; kostnadseffektiv; metallformar; plastformar.;

  Abstract : Additive Manufacturing (AM) has freeform fabrication capabilities of complex geometries directly from feedstock material. This can potentially enhance the efficient use of material and the cost effectiveness. It also offers design flexibility, and it is versatile. READ MORE

 2. 2. Utmaningar och möjligheter för mindre mjölkkobesättningar i Sverige : en kvalitativ studie med fokus på djurvälfärd, smittskydd och klimatanpassning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Carlsson; [2023]
  Keywords : svensk mjölkproduktion; mindre mjölkkobesättning; utmaningar; möjligheter; styrkor; djurvälfärd; smittskydd; klimatanpassning;

  Abstract : Mjölkproduktionen är en viktig del av den svenska livsmedelsförsörjningen. För att mjölkgårdar ska bidra till en hållbar sådan krävs bland annat att de har ett gott smittskydd, god djurhälsa och en klimatanpassad produktion. READ MORE

 3. 3. Mobility : Discover your Adventure

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ANAHAT KELKAR; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna rapport beskriver arbetsprocessen som tagit plats under vårterminen 2022 för att på djupare nivå förstå svårigheterna som personer med gångsvårigheter har. Studierna går både på personlig nivå genom intervjuer med personer samt bredare studier med experter inom området som butiksägare för gånghjälpsbutiker och geriatriken. READ MORE

 4. 4. Agile management-based approach to support Sustainable Product Development

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Suleyman Suleymanov; [2023]
  Keywords : Sustainable Product Development; Modularization; Circular Product Design; Agile Methodology; Agile Product Development; Innovation for Sustainability.; Hållbar produktutveckling; Modularisering; Cirkulär produktdesign; Agil metodik; Agil produktutveckling; Innovation för hållbarhet.;

  Abstract : Product development has always been an indispensable step in society’s transition to sustainability. The environmental consequences of resource depletion, production, distribution and disposal are proof that existing product design and development strategies are not enough to achieve sustainability. READ MORE

 5. 5. Attention based Knowledge Tracing in a language learning setting

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sebastiaan Vergunst; [2022]
  Keywords : Knowledge Tracing; Exercise Recommendation; Personalised Learning; Recurrent Neural Network; Attention; Self-Attention; Exercise Embedding; Kunskapsspårning; Övningsrekommendation; Personligt Anpassad Inlärning; Rekurrenta Neurala Nätverk; Uppmärksamhet; Självuppmärksamhet; Övningsembedding;

  Abstract : Knowledge Tracing aims to predict future performance of users of learning platforms based on historical data, by modeling their knowledge state. In this task, the target is a binary variable representing the correctness of the exercise, where an exercise is a word uttered by the user. READ MORE