Essays about: "personlig"

Showing result 1 - 5 of 260 essays containing the word personlig.

 1. 1. Federated Learning for Natural Language Processing using Transformers

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gustav Kjellberg; [2022]
  Keywords : Machine Learning; Federated Learning; Distributed Machine Learning; Natural Language Processing; BERT; ALBERT; Transformers; Data Privacy.; Maskininlärning; Federerad inlärning; Distribuerad Maskininlärning; Språkteknologi; BERT; ALBERT; Transformers; Dataintegritet.;

  Abstract : The use of Machine Learning (ML) in business has increased significantly over the past years. Creating high quality and robust models requires a lot of data, which is at times infeasible to obtain. As more people are becoming concerned about their data being misused, data privacy is increasingly strengthened. READ MORE

 2. 2. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Keywords : Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Abstract : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. READ MORE

 3. 3. A qualitative study of hallway furniture design

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Linn Ekberg; Johanna Sjöblom; [2022]
  Keywords : Hallway furniture design; storage options; natural material; user adaption; furniture trends; Technology and Engineering;

  Abstract : Detta examensarbete genomfördes i samarbete med AFRY och deras kund Homezan som specialiserar sig på design av möbler producerade i naturmaterial. Bakgrunden till arbetet myntades genom företagets önskan att utöka deras produktsortiment med hallmöbler. READ MORE

 4. 4. Marknadsföring av gårdsbutiker : en fallstudie om strategier och innehåll

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Charlotte Alicia Möller; Märta Wässman; [2022]
  Keywords : gårdsbutik; digital marknadsföring; content marketing; storytelling; marknadsmixen; marknadssegmentering;

  Abstract : Intresset för svensk- och närodlad mat har under senare år ökat vilket resulterat i att allt fler lantbrukare öppnar gårdsbutiker. Konkurrensen på marknaden har bidragit till att lantbrukare använder sig av olika marknadsföringsstrategier för att nå ut till konsumenterna och utmärka sig från konkurrenter. READ MORE

 5. 5. Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner : en kvalitativ studie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maja Bakke Hjulmand; Johanna Stöhr; [2022]
  Keywords : ryttarkänsla; ridlärare; grupplektion; ridinstruktion;

  Abstract : Ridsport kräver samarbete mellan människa och häst. När ryttaren uppnår ett fungerande sådant samarbete kan detta ibland benämnas som ryttarkänsla. Ryttarkänsla är en personlig känsla och det finns nästan lika många definitioner som det finns ryttare. READ MORE