Essays about: "personlig"

Showing result 1 - 5 of 194 essays containing the word personlig.

 1. 1. Soft Robotics for Young People's Menstrual Health

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Kristin Lilja; Johanna Lundkvist; [2020]
  Keywords : Soft robotics; Menstruation; Human-Computer Interaction; Women s health; Technology; Innovation; Soft robotics; Menstruation; Människa-Data Integration; Kvinnohälsa; Teknik; Innovation;

  Abstract : Research within the fields of women’s health and specifically women’s menstrual health and technology is limited. As of today, problems associated with menstrual health, such as pain, discomfort, cramps, bloating, anxiousness and irregular period are resolved by using contraceptive pills or painkillers. READ MORE

 2. 2. Open-source algorithm for wearables in healthcare-applications

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Marcus Nordström; Anna Klingberg Brondin; [2020]
  Keywords : Step counting; Wearable; Open-source; Privacy; Healthcare;

  Abstract : I dagens samhälle har aktivitetsmätare blivit allt vanligare för att logga vår fysiska hälsa. Detta är något som även skulle kunna gynna och användas i sjukvårdssammanhang. Problemet är att dagens kommersiella aktivitetsmätare sparar personlig information och privat data på sina egna servar. READ MORE

 3. 3. In-house glove recycling : Eliminating a waste stream with a circular approach

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Axel Sjöberg; Johan Olsson Stjernberg; [2020]
  Keywords : Waste to value; circular economy; PVOH; disposable gloves; health care;

  Abstract : Background. Between 2012 and 2017 the plastic supply in Sweden increased by almost 400000 metric tons. In 2017, the hospitals in Sweden contributed to 4550 metric tons of plastic waste, disposable gloves counted for 2100 metric tons, which is 358 million disposable gloves. READ MORE

 4. 4. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aman Kumar Gulia; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. READ MORE

 5. 5. Surmize: An Online NLP System for Close-Domain Question-Answering and Summarization

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Alexander Bergkvist; Nils Hedberg; Sebastian Rollino; Markus Sagen; [2020]
  Keywords : Summary; Summarization; Abstractive Summarization; Extractive Summarization; ASUS; ESUS; Question Answering; Question-Answering; QA; QA Model; QA System; Natural Language Processing; NLP; Online NLP System; Machine Learning; ML; Deep Learning; DL; Close-Domain Question Answering; cdQA; Transformer Model; transformer; Transformer; BERT; Watson; Online QA; Online Summary; Online Summarization; Spacy; FastAPI; Surmize; Huggingface;

  Abstract : The amount of data available and consumed by people globally is growing. To reduce mental fatigue and increase the general ability to gain insight into complex texts or documents, we have developed an application to aid in this task. READ MORE