Essays about: "personlighet"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the word personlighet.

 1. 1. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Keywords : Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Abstract : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. READ MORE

 3. 3. Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Månsson; [2022]
  Keywords : Ridlärare; ridlärarrollen; personlighet;

  Abstract : Varje person är unik och varje person som undervisar gör det utifrån sin egen personlighet. I sin yrkesutövning möter ridläraren människor i olika åldrar och med olika kunskap vilket skapar pedagogiska utmaningar. READ MORE

 4. 4. Time Perspective and Self-Reported Everyday Memory Problems : Associations Beyond Perceived Stress

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Charlotte Verburg; [2022]
  Keywords : time perspective; prospective memory; retrospective memory; perceived stress; tidsperspektiv; prospektivt minne; retrospektivt minne; upplevd stress;

  Abstract : Time Perspective (TP) describes the attitude individuals have towards the past, present, and future. This study investigated the associations between TP and self-reported everyday prospective and retrospective memory problems, controlling for stress. READ MORE

 5. 5. To err is human; but to drive, or not to drive, that, is the question

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Gustav Juhlin; [2022]
  Keywords : AI; Self-Driving; Automated Vehicles; Vehicles; Cars; Automated traffic; Artificial Intelligence; Law and Political Science;

  Abstract : Allteftersom stora framsteg görs i datorernas värld och inom artificiell intelligens ser samhället en allt större implementering av artificiell intelligence-teknologi i människors vardag. En sådan implementering är autonoma, självkörande, fordon. READ MORE