Essays about: "pesticides"

Showing result 16 - 20 of 178 essays containing the word pesticides.

 1. 16. Livscykelanalys av svenskproducerad trindsäd

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Sanna Krüger Persson; [2019]
  Keywords : baljväxter; miljöpåverkan; humankonsumtion; livsmedel;

  Abstract : Svenskproducerad trindsäd analyserades med hjälp av metoden livscykelanalys (LCA) för att undersöka produktionens miljöpåverkan samt identifiera de delar av produktionen som bidrar mest till miljöpåverkan. Trindsäd är baljväxter som odlas fram till mogen skörd, dvs de tröskas när de är torra. READ MORE

 2. 17. Induction of plant defence and secretion of volatile compounds by Colletotrichum acutatum in leaf infection assay of woodland strawberry

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joubin Haji Mirza Ali; [2018]
  Keywords : Plant Defence; PAMP-triggered immunity; Colletotrichum acutatum; Anthracnose Disease; Pathogen; Fragaria vesca; Woodland Strawberry; Leaf Infection; Volatile Secretion; β-caryophyllene;

  Abstract : Consumers demand healthy food with less residues of pesticides, in addition to the global awareness of the negative impact such chemicals have caused to the environment during the last decades. Farmers and other agricultural participants are far away from completely end up the usage of pesticides but currently used practice could stepwise be improved in pest management. READ MORE

 3. 18. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Mina Sattar Panahi; [2018]
  Keywords : blygrå rapsvivel; skidgallmygga; Ceutorhynchus assimilis; Dasineura brassicae; raps;

  Abstract : Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. READ MORE

 4. 19. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 5. 20. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patrik Isacsson; Julia Trotzig; [2018]
  Keywords : spenatfrö; fröodling; spinach seed; seed production;

  Abstract : Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. READ MORE