Essays about: "peyman"

Showing result 6 - 10 of 13 essays containing the word peyman.

 1. 6. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; [2016]
  Keywords : Dragarbrunnsgatan; gångfartsområde; shared space; stadsplanering; modernism;

  Abstract : Denna uppsats studerar sektioner av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, med sin utformning som gångfartsområde. Reglerna som ger fotgängare företräde över motorfordon och cyklar med en hastighetsreglering till gångfart kan anses vedertaget i avseende hierarkin vid dessa områden. READ MORE

 2. 7. Production handling damages of cemented carbide inserts

  University essay from KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Author : Sotirios Ballas; Peyman Malak Rafat; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 8. Determinants of Consumers' Fast Food Hamburger Restaurant Choise Implications for Brand Positioning

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Karl Andersson; Peyman Safari Hesari; [2015-06-23]
  Keywords : Fast Food Hamburger Restaurant; Brand Positioning; Consumer Attitudes; Marketing;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 9. Reactive-Di usive Flow Inside Porous Medium

  University essay from KTH/Mekanik

  Author : Peyman Olad; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Understanding the reactive-di usive turbulent ow inside porous media is interestingin many applications. It could have geochemical applications such as describingthe rock dissolution patterns in river beds or the e ect of riparian zones in nitrateattenuation. Other applications could be, e.g. READ MORE

 5. 10. An evaluation of test processes in an agile environment

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Peyman Eshtiagh; [2014]
  Keywords : Evaluation of test processes; Software Testing; Test Management; Agile Methodologies; Testing Maturity Model; Pedagogy; Symptom Cause; Utvärdering av testprocesser; Software Testing; Test Management; Agila metoder; Testing Maturity Model; Pedagogik; Symptom Orsak;

  Abstract : The aim of this thesis is to improve the reliability and quality of new requested functionality, and existing modules, at Fortum HR System Solutions. This was conducted through an evaluation of the test processes by implementing principles of Software Testing and Test Management. READ MORE