Essays about: "phone calls"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the words phone calls.

 1. 1. Creating a Sense of Presence in Remote Relationships : A concept of Calm Ambient artifact

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Author : Nahian Rahman; [2021]
  Keywords : Loneliness; Nonverbal communication; Calm technology; Ambient display; Remote relationships;

  Abstract : Loneliness is a growing social problem that affects people from different age groups. Studies have shown that loneliness is prevalent more in young adults and the elderly demographic. Loneliness can pose serious health issues like cognitive malfunction, heart disease, stroke, depression, etc. READ MORE

 2. 2. BankID-based Authentication for Phone Calls

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Anton Göransson; Emma Asklund; [2020]
  Keywords : Electronic identification; BankID; authentication; social engineering; phone calls; spoofing; Technology and Engineering;

  Abstract : Authentication for phone calls is important for companies with hundreds of customers wanting to access sensitive information. However, it is sub-par compared to authentication when using applications or websites. In this thesis, seven models have been developed for how to use BankID as the authentication service during phone calls. READ MORE

 3. 3. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Emilia Hedin; [2020]
  Keywords : djupintervju; flexibelt; ohälsa;

  Abstract : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. READ MORE

 4. 4. Machine Learning Enabled Nonlinear Phase Noise Mitigation for Coherent Optical Systems

  University essay from Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Sergio Steven Gutierrez; [2020]
  Keywords : QAM; NLIN; NLPN; Machine Learning; Coherent Optical Communication; Nonlinear Noise Compensation; Physics and Astronomy; Technology and Engineering;

  Abstract : In the current development of coherent optical communication systems, nonlinear noise is considered to be the ultimate bottleneck when extending the transmission length. In this report we suggest a nonparamter digital signal processing scheme to extend the transmission length of a fiber link. READ MORE

 5. 5. Are you ok app

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Keywords : Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Abstract : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. READ MORE