Essays about: "photoperiod"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word photoperiod.

 1. 1. The cow eye : function and effect of light on milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Tiilikainen; [2018]
  Keywords : cow-eye; light; photoperiod; milk-yield; prolactin; melatonin;

  Abstract : The purpose of this review was to study the cow’s eye physiology, focusing on how light affects the cow’s milk yield. It has been shown in studies that more hours of light per day (16 hours of light a day, as opposed to about 9-12 hours of light a day), increases milk yield for dairy cows. READ MORE

 2. 2. Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Moa Hagelberg; [2018]
  Keywords : ljusperioder; ljusintensitet; melatonin; IGF-1; prolaktin;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i åtta studier jämföra metodik som använts för att undersöka olika dagsljusperioders och ljusintensiteters inverkan på mjölkkors mjölkproduktion, inklusive effekter på koncentrationerna av insulinliknande tillväxtfaktor-1, prolaktin och melatonin. I de granskade studierna har faktorer som dagsljusperiodens längd och ljusintensitet testats, och försöken har pågått under 63–350 dagar med behandlingsperioder på 21–280 dagar. READ MORE

 3. 3. Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jolin Währn; [2015]
  Keywords : mjölkkor; prolaktin; sinläggning; värmestress; dagslängd;

  Abstract : Det har länge varit känt att prolaktin stimulerar mjölkbildning och forskning på senare år har visat att prolaktin även påverkar immunförsvaret, till exempel immuncellers delning och uttryck. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka hur sinläggning samt värme och dagslängd under sintiden påverkar prolaktinets funktion på mjölkproduktion och immunförsvar. READ MORE

 4. 4. Effects of two different light programs on milk yield, prolactin, IGF-1 and sleep in dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lottie Björkegren; [2013]
  Keywords : Dairy cows; Light program; IGF-1; Prolactin; Milk yield;

  Abstract : The aim of this study was to investigate the relationship between sleep, photoperiod, milk yield and hormones connected to milk formation. Variations of prolactin (PRL) and Insulin-Like growth factor-1 (IGF-1) in plasma were measured during two different light programs. READ MORE

 5. 5. Betydelsen av hästens hud och päls för reglering av kroppstemperatur i kyla – vad händer vid klippning och täckning?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Li Ekblom; [2013]
  Keywords : häst; hud; kallt klimat; temperaturreglering; horse; skin; cold climate; temperature adjustment;

  Abstract : The horse is a homeothermic animal and to keep a constant body temperature in winter season is important. Acclimatisation is to provide means for a good thermal insulation consisting of skin, hair, and an outer air layer. READ MORE