Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 371 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Olsson; Isabella Söderström; [2019]
  Keywords : skador; grupphästhållning; Active stable;

  Abstract : Horses naturally live in groups. Despite this, many horses are kept individually in boxes and outside. Today you can find many different housing systems and the most common is still an individual box with individually outdoor paddocks. READ MORE

 2. 2. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Keywords : Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Abstract : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. READ MORE

 3. 3. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Peter O'Reilly; [2019]
  Keywords : Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Abstract : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. READ MORE

 4. 4. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 5. 5. Simulation Of Lower Extremity Muscle Activation During Obstacle Clearance

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Ganesh Balaji Radhakrishnan; [2019]
  Keywords : lower limb; muscle activation; exoskeleton; kinematics;

  Abstract : Exoskeletons can be helpful to patients who suffer from muscular dysfunctions. Recent studies focus on exoskeletons which can perform complex human movements. Further analysis is needed in the area of unusual movements like obstacle clearance to design an assistive device which can deliver effective aid to the intended patients in need. READ MORE