Essays about: "physical and mental health effects"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words physical and mental health effects.

 1. 1. Do long waiting times worsen health outcomes of patients with cardiovascular diseases? A study using data from SHARE survey

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Jesper Carlsson; Lukas Ma; [2018-07-09]
  Keywords : ;

  Abstract : Long hospital waits are causing frustrations among patients and are a fiercely debated topic in many OECD countries. Peoples are worrying about that long waiting times might cause deterioration in patients’ health. This study investigates whether waiting times have any adverse impact on health in patients with cardiovascular diseases. READ MORE

 2. 2. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE

 3. 3. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Persson; [2018]
  Keywords : rekreation; leder; stigar; vandring; ridning; Linneröd; friluftsliv; naturvårdsområde; skyddad natur;

  Abstract : Tillgänglighet, i egenskap av fysisk framkomlighet, i landskapet möjliggör rörelse för människorna i Sverige. Denna rörelse har akademiskt påvisade effekter både hos människan och naturen. För människan innebär tillgänglighet möjlighet till fysisk rörelse, vilket ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. READ MORE

 4. 4. Påverkar avvänjning prestationen och hållbarheten hos SWB hopphästar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Carolina Johansson; [2018]
  Keywords : prestation; hållbarhet; välfärd; hopphäst; avvänjningstid; avvänjningsmetod;

  Abstract : During the lifetime of a horse, weaning is described as one of the most stressful events. Both foals and mares are strongly affected by time and method of weaning since it separates the physical, mental and nutritional bond between them either in a natural, gradual or in an abrupt way. READ MORE

 5. 5. When the Dust Settles : Psychological Resilience among Swedish Veterans after Deployment in Afghanistan

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Harry Mallik Egonsson; [2017]
  Keywords : military; social work; Afghanistan; veterans; Swedish Armed Forces; resilience; bioecological theory; turning points.; Social Sciences;

  Abstract : Sweden’s military involvement in Afghanistan has entailed the deployed soldiers’ exposure to high levels of stress and combat. As shown by a large number of studies, such experiences are associated with mental health problems. READ MORE