Essays about: "physical pedagogical environments"

Found 4 essays containing the words physical pedagogical environments.

 1. 1. EDUCATORS’ PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION, INTERDISCIPLINARY TEACHING AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENTS

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Theodora Salti; [2021-08-16]
  Keywords : value of arts in education; art-based teaching; interdisciplinary teaching; physical pedagogical environments; expanded pedagogical environments; posthumanism; object-centered learning theory; Reggio Emilia pedagogy;

  Abstract : Aim: Τhis research aims to embark a journey into complex issues of art-based and interdisciplinary teaching and use of pedagogical and extended pedagogical environments based upon educators’ perspectives. Through understanding deeply educators’ views regarding these teaching methods, educators may receive the support needed. READ MORE

 2. 2. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Keywords : childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Abstract : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. READ MORE

 3. 3. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 4. 4. Overcoming the Barrier: Virtual Learning : The Impact of learning in Second Life in Higher Education

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Author : Pinar Günes; [2008]
  Keywords : Virtual Learning; Virtual Learning Environment; V-learning; Virtual worlds; Second Life; 3D Internet; Web 3.0;

  Abstract : Traditional education have for long been remaining without major changes made to the actual system. Up until very recently, there has been reluctance towards making fundamental and dramatic changes to the system, but as societies change and develop by mirroring on past experiences, new minds and new ways of thinking emerge suggesting changes and new developments. READ MORE