Essays about: "physiological stress"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the words physiological stress.

 1. 1. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 2. 2. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Joshua David Ashok; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. READ MORE

 3. 3. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE

 4. 4. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Emmer Granqvist; Lovisa Solid; [2020]
  Keywords : hund; stress; rädsla; stressreducering; klinisk undersökning; hanteringsträning; djuromvårdnad;

  Abstract : Stress och rädsla vid klinikbesök är ett vanligt problem för hundar, vilket riskerar att leda till att hundägare blir mindre benägna att uppsöka djurhälsovården. Syftet med detta arbete var att undersöka om regelbundna, korta träningspass i hantering kan bidra till att minska denna rädsla och stress. READ MORE

 5. 5. The relationship between corticosterone and personality in red junglefowl

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Linnéa Lindroth; [2020]
  Keywords : coping styles; corticosterone; Gallus gallus; proactive; reactive; red junglefowl; stress;

  Abstract : Stress cannot be fully avoided in an animal´s life, and the way that animals handle stress can be crucial for their health. Coping styles in animals are describing consistent sets of behaviour and physiological stress responses. READ MORE