Essays about: "physiology"

Showing result 1 - 5 of 553 essays containing the word physiology.

 1. 1. Sport specific strength in alpine competitive skiing : What characterizes alpine elite skiers?

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Author : Mathias Moberg; [2022]
  Keywords : Alpine Skiing; biomechanics; physiology; strength training; elite athletest; alpine elite skiers;

  Abstract : Introduction: Alpine skiing has changed since the 1990s and it is unclear what sport specific strength is within modern alpine elite skiing. Purpose: The aim of this study was to create a strength profile and to investigate what sport specific strength is within alpine elite skiers. READ MORE

 2. 2. Daylight qualities in student dorms in Sweden: computer simulations and subjective impressions.

  University essay from KTH/Ljusdesign

  Author : Mathilde Jesiek; [2022]
  Keywords : Student housing; Visual perception; Daylight simulations; Useful Daylight Illuminance UDI ; Scandinavia;

  Abstract : Humans are less exposed to natural light during the day and less to darkness at night. Good daylighting provides visual comfort for performing tasks but also influences non-visual comfort. According to various studies, good daylight conditions can influence human physiology and behaviour, like sleep, alertness, mood and cognitive functions. READ MORE

 3. 3. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : My Hansson; [2022]
  Keywords : Cervus canadensis; hybridisering; import; introduktion; reproduktion; taxonomi; wapiti;

  Abstract : En kombination av jaktlagstiftningen under 1700-talets senare hälft, illegal jakt samt befolkningsökning i Sverige resulterade i en minskad population av stora hjortdjur i Sverige. Vid återetableringen under 1800-talet fram till sent 1900-tal fanns intresse av att introducera främmade hjortdjur för att förbättra viltbeståndet, en åtgärd som under denna tid blev allt vanligare världen över. READ MORE

 4. 4. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 5. 5. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Nellie Nyd; [2022]
  Keywords : Microbiota; sweeteners; eating disorders; bulimia nervosa; binge-eating disorder; anorexia nervosa; depression; psychopathology; bacteria; microbes; archaeon;

  Abstract : In today's society, the number of people who fall ill with various eating disorders is growing at a furious pace, the queues for treatment are getting longer at the same time as younger people are affected. In addition, it is a common phenomenon with ineffective treatments, where setbacks and relapses are common. READ MORE