Essays about: "pig husbandry"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words pig husbandry.

 1. 1. Profitability of animal welfare : a German pig fattening business participating in the German animal welfare initiative “Initiative Tierwohl”

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jana Zibolka; [2021]
  Keywords : farm animal welfare; fattening pig production; Initiative Tierwohl; profitability; cost accounting; risk analysis; farm case;

  Abstract : Increasing numbers of people are concerned about the conditions of farm animal husbandry systems and of the whole meat industry as well as of the welfare of farm animals in Germany. The willingness to pay for animal welfare-friendly products is increasing, while until now there is only one market-based farm animal welfare (FAW) label in Germany, the “Initiative Tierwohl” (ITW). READ MORE

 2. 2. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Keywords : exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Abstract : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. READ MORE

 3. 3. Djurskyddsdeklaration för grisproduktion : analys utifrån ett djurskyddsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hellström; [2017]
  Keywords : besättningsveterinär; djurskyddsdeklaration; grisproduktion;

  Abstract : In 2009 it was revealed that there were some serious shortcomings to the husbandry within pig productions in Sweden. To strengthen the protection of pigs in Sweden the Swedish Board of Agriculture (SBA) decided to implement an ‘Animal Welfare Declaration’ (AWD) regarding pig production. READ MORE

 4. 4. Hogging Wealth : Dental analyses and an interdisciplinary study of the importance of pigs in prehistoric economies

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Eric Hägglund; [2017]
  Keywords : Teeth analyses; Sus; wild boar; pig; osteology; Linear Enamel Hypoplasia; molars; ethno archaeology; Pitted Ware culture; Ajvide; Durrington Walls;

  Abstract : Studies in zoo-archaeological Neolithic contexts is the study of early animal domestication in relation to humans transitioning into a more sedentary species. Research and documentation are vital for reconstructing the mechanisms behind the threshold event. READ MORE

 5. 5. Animaliska livsmedel på schemat : hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurs 7–9

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Brandt; [2017]
  Keywords : hem- och konsumentkunskap; animaliska livsmedel; djurhållning; slakt; samhällsfrågor; djurvälfärd; konsumtion; enkät;

  Abstract : En allt mindre andel av Sveriges befolkning är verksam inom jordbrukssektorn. Samtidigt ökar såväl konsumtion som import av kött och flertalet andra livsmedel av animaliskt ursprung. Frågor rörande produktion av animaliska livsmedel engagerar allmänheten och får ofta stort utrymme i media. READ MORE