Essays about: "pine"

Showing result 1 - 5 of 509 essays containing the word pine.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 3. 3. Raman Spectroscopy for Characterizing Porous carbon

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Author : Rima Zuriah Amdani; [2020]
  Keywords : Raman Spectroscopy; Porous Carbon; Biochar; Carbonization; Aromaticity; Physics and Astronomy; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : Porous carbon obtained from low cost and abundant biomass has gained attention as renewable material feedstock. In this study, porous carbon biochar produced through pyrolysis was investigated by Raman spectroscopy to disclose the structural properties. READ MORE

 4. 4. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Emil Bengtsson; [2020]
  Keywords : Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Abstract : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. READ MORE

 5. 5. Hydrothermally carbonized wood as a component in biobased material for 3D-printing

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Matilda Hendeberg; [2020]
  Keywords : Hydrothermal carbonization; 3D printing; biobased materials; biodegradable;

  Abstract : Consumers put higher demands on low environmental impact from the products they use, and the materials they consist of. As a result, more research is being made on finding environmentally friendly production techniques and materials. Hydrothermal carbonization (HTC) is a relatively environmentally friendly method that has been used in this study. READ MORE