Essays about: "placekeeping"

Found 2 essays containing the word placekeeping.

 1. 1. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 2. 2. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Svensson; [2019]
  Keywords : medborgardeltagande; medskapande; platsidentitet; dialogplanering; placekeeping; governance;

  Abstract : Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling. READ MORE