Essays about: "planning a new town"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the words planning a new town.

 1. 1. THE POTENTIAL OF WATER - A CITY PLANNING PROJECT EXPLORING THE POSSIBILITIES OF FLOATING STRUCTURES

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Sherin Roth; [2021]
  Keywords : Stockholm; Fisksätra; Floating structures; Building on water; City planning; Floating houses; city district;

  Abstract : This project investigates the possibilities of building on water as a way to add valuable land to dense cities. By utilizing floating structures, I have made a proposal for a new city district on the water outside of Fisksätra, a suburb located 30 minutes east of Stockholm. READ MORE

 2. 2. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anette Andersson; [2021]
  Keywords : järnvägsstation; stationsnära planering; hållbar bebyggelse; utvecklingsområde; Häljarp; stationsort;

  Abstract : Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. READ MORE

 3. 3. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Charlotte Samuelsson; Pauline Wengelin; [2021]
  Keywords : storskalig vertikal inomhusodling; vertikal odling; takväxthus; odlingsbarhet; odlingshubb; odlingssystem; klimatpositiv stadsdel; CEA; large-scale vertical indoor farming; vertical farming; green hub; cultivation system; cultivation hub; rooftop greenhouse; cultivability; climate positive town district; CEA;

  Abstract : Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och miljömässigt och där odlingsbarheten bibehålls. READ MORE

 4. 4. The Principles of a Stable Community : 90 Years of Structured Integration in a Culturally Diverse New Town in Sardinia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Alexander James Maxia; [2020]
  Keywords : new town; community spirit; design; town planning; community; structuration theory; productivity; Arborea; Sardinia; Italy;

  Abstract : An atom, a cell and a solar system have very little in common. My science teachers from high school will confirm that I am very far from being an expert on the matter but nontheless, I have studied these three systems in separate classes: chemistry, biology and astronomy. READ MORE

 5. 5. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Vilkancis; [2020]
  Keywords : tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Abstract : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. READ MORE