Essays about: "planning and decision-making"

Showing result 1 - 5 of 285 essays containing the words planning and decision-making.

 1. 1. Development of Framework for Drivers and Barriers in the Implementation of Supply Chain 4.0.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Stella Nwakuchi Ngwaba Adare; [2020-06-22]
  Keywords : Industry 4.0; Supply Chain 4.0; Digitalization; Systematic Literature Review; PESTEL; Drivers; Adoption; Barriers and Implementation;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ninna Astrup; [2020]
  Keywords : hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Abstract : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. READ MORE

 4. 4. Linking Energy Planning with the Sustainable Development Goals : The Case of Ghana

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Joni Mäkinen; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Infrastructure systems are a key component in national development, as these systems provide essential services that are needed for a society to function, such as energy, food and water. All infrastructure systems have connections to each other, and thus decisions made when investing in one system can affect other systems as well. READ MORE

 5. 5. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. READ MORE