Essays about: "planning methods"

Showing result 1 - 5 of 873 essays containing the words planning methods.

 1. 1. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE

 2. 2. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Keywords : marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Abstract : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. READ MORE

 3. 3. Planning from visions: An investigation of the future of Gamlestaden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Cecilia Eriksson; [2018-08-09]
  Keywords : Urban visions; Gamlestaden; development; spatial implications; place;

  Abstract : This study concerns the vision regarding construction in Gamlestaden. During the last century the urban district Gamlestaden in Gothenburg, Sweden, has been regarded as a node for the industry that came to define the city. However, the area is now facing large-scale construction, shifting the focus from industry to metropolitan. READ MORE

 4. 4. Accessible space? Urban youths’ needs and barriers in everyday life

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Diana Ekman; [2018-08-09]
  Keywords : accessibility; mobility; youth; urban; time geography; proximity;

  Abstract : In the light of new sustainability challenges in cities brought forward by increasing urbanpopulations, the realm of urban transportation research has gradually digressed from planningfor accessibility by mobility to instead emphasise the benefits of accessibility by proximity.This shift brings with it a possibility to elucidate and expand knowledge on population groupsthat previously have been neglected in earlier planning processes. READ MORE

 5. 5. Micro terminals - a sustainable solution to urban logistics?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Andreas Ruus; Henrik Andersson; [2018-07-02]
  Keywords : Urban Logistics; Consolidation; Sustainability; Micro terminals;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE