Essays about: "planning"

Showing result 1 - 5 of 5285 essays containing the word planning.

 1. 1. CONTESTING URBAN PUBLIC SPACE AS COMMONS - A study on the common usage of public parks in Barcelona-Sants

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Julia Neidig; [2020-02-18]
  Keywords : Urban Commons; public space; spaces of in-betweenness; observation; socio-spatial analysis;

  Abstract : Urbanisation is one of the major trends in globalisation. An influx of heterogenous urban dwellers to a densely built urban environment contains potential for conflicts. With increasing heterogeneity, public space in cities becomes the site of multicultural confrontation. READ MORE

 2. 2. Out of the practise room - Planning patterns for professional musicians-to-be

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Gloria Foresti; [2020-01-28]
  Keywords : Practising music; time management; patterns; physical activity; rest; loading period; consolidation; performance; reactivation period; self-awareness;

  Abstract : The present work is about how it is possible to organise the practising activity from theperspective of a viola player. It may be a tool for understanding how to balancedifferent loads of practise and rest for young musicians who aim to a professionalcareer. READ MORE

 3. 3. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. READ MORE

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 5. 5. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE