Essays about: "plantöverlevnad"

Found 4 essays containing the word plantöverlevnad.

 1. 1. Restoration of degraded tropical rainforests through gap and line planting : effects on soil and light conditions and seedling performance

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lukas Holmström; [2016]
  Keywords : enrichment planting; seedling survival; seedling height; dipterocarp; light; stödplantering; plantprestanda; överlevnad; höjd; dipterocarp; ljuskvantitet;

  Abstract : Enrichment plantings are a common way to restore structures and diversity lost through degradation of tropical rainforests. Large areas are degraded every year, and although disturbance over large areas seldom are homogenous, few, if any studies have compared effects of enrichment planting treatments in forests with varying degradation. READ MORE

 2. 2. Skogsägarenas inställning till markberedning i västra Värmland

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Andreas Andersson; [2014]
  Keywords : föryngring; plantöverlevnad; skogsägare;

  Abstract : According to a press release from the Swedish forest agency in May 2014, western Värmland has the worst regenerations of forest result in the whole of Sweden. The scarification frequency is low in the area. AB Hilmer Andersson want´s to know if the private forest owners want to scarify more than is done today. READ MORE

 3. 3. Konsekvenser av ett renskötselanpassat skogsbruk ur ett skogsägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Jonsson; [2013]
  Keywords : BeståndsVis; Renskötsel; Skogsbruk; Nuvärde; Avverkningsnetto;

  Abstract : Inom större delen av norra Sverige verkar renskötsel och skogsbruk på samma marker, denna kombination av markutnyttjande kan i vissa fall leda till konflikter på grund av skogsbrukets påverkan på renens vinterbete. För att föra fram samernas talan har Svenska Samernas riksförbund gett ut policyprogrammet ”Ett renskötselanpassat skogsbruk” som ger förslag till anpassningar av skogsbrukets skötselåtgärder. READ MORE

 4. 4. Skogssådd med tall och gran : effekter av fröegenskaper och skärm/hygge på plantbildning, överlevnad och tillväxt de två första åren efter sådd

  University essay from SLU/Dept. of Silviculture

  Author : Niclas Larsson; [2006]
  Keywords : skogssådd; överlevnad; tall; gran; mikropreparering;

  Abstract : Over the past few years the Swedish forestry industry has become increasing interested in direct seeding. Although, in practice, this interest has been restricted to pine seed, the knowledge and techniques that have been developed for pine seeding can readily be transferred to spruce. READ MORE