Essays about: "plant breeding"

Showing result 1 - 5 of 164 essays containing the words plant breeding.

 1. 1. Multi-environment Screening of Timothy (Phleum pratense) Breeding Material for Better Forage Yield in Sweden.

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ibrahim Issa; [2022]
  Keywords : Phleum pratense; Multi-Environment; Forage yield; Sweden; Genotype-by-environment interaction Swedish;

  Abstract : Timothy (Phleum pratense) is one of the most widely used forage crops in hay and pasture grass mixtures in Nordic countries; it’s also used in areas where it is one of the top forage crops harvested high yield, especially in boreal climates. There hasn’t been any large-scale breeding of Timothy to develop varieties that are adapted for Swedish climate and standards, which is surprising given that Timothy is the main forage crop used in Sweden. READ MORE

 2. 2. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Abstract : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. READ MORE

 3. 3. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Felicia Edman; [2022]
  Keywords : Lindera obtusiloba; DGAT; PDAT; ovanliga fettsyror; fettsyrasyntes; transformation; Gateway-kloning; råolja;

  Abstract : Sedan klimatförändringarna fått större plats i dagens forskning har även kraven på förbättrade metoder i vår livsmedelsförsörjning ökat. Feromonfällor är idag en välkänd och uppskattad metod för att undvika användning av farliga insekticider. READ MORE

 4. 4. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ines Falk Tingström; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; baljväxter; Fabaceae; proteingrödor; växtförädling; jämförande genomik;

  Abstract : Efterfrågan på proteinrika vegetabiliska livsmedel ökar och intresse finns från både konsument, politiker och industri att använda svenskodlade råvaror i större utsträckning. Ärta (Pisum sativum L. READ MORE

 5. 5. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Rishap Dhakal; [2022]
  Keywords : barley; net blotch; scald; isolation; seedling resistance;

  Abstract : Net blotch and scald are two economically important diseases of barley, causing significant losses in yield in Nordic and Baltic states (NBS) countries and in Sweden. Identification and deployment of resistant cultivars is the most effective method for controlling both the diseases. READ MORE