Essays about: "plant composition"

Showing result 1 - 5 of 203 essays containing the words plant composition.

 1. 1. Investigating catchwork water-meadows as a social-ecological conservation opportunity with focus on Jämtland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : John Lind; [2021]
  Keywords : Sustainable Development; Archaeology; Wetlands; Meadows; Jämtland; GIS;

  Abstract : Wetlands are crucial for respecting the planetary boundaries and reaching the United Nations Sustainable Development Goals, but wetland areas in Sweden has decreased significantly. The need for restoration, stronger protection, and land-sharing opportunities requires exploration of the subsistence practices involving wetlands in the past. READ MORE

 2. 2. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 3. 3. Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. : An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Adina Sennblad; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Habitat loss and fragmentation are believed to be two of the main reasons for high extinction rates of species, resulting in decreased biodiversity. According to the island biogeography theory, the species richness in a patch, here a semi-natural grassland, is dependent on the landscape composition, and therefore changes in the landscape composition will result in changes in the species richness of the grassland. READ MORE

 4. 4. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Petra Dunér; Yrsa Lindberg; [2021]
  Keywords : ekologi; kompositionsförslag; kompositionsprinciper; naturalistisk växtgestaltning; perenner; växtgestaltning; ståndort; ståndortsanpassning; växtlista;

  Abstract : Hur kan man gå till väga för att skapa en ståndortanpassad och estetiskt tilltalande perennplantering? Den mycket fuktiga- eller mycket torra ståndorten kan upplevas utmanande att välja perenner till. Det kan även vara svårt att förutse hur kompositionen kommer utvecklas med tiden. READ MORE

 5. 5. Biomimetically improved materials comprising microfibrillated cellulose

  University essay from Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Author : Cornelia Byström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Microfibrillated cellulose (MFC) is a renewable, cellulosic material mainly producedfrom wood fibers, which are found in the secondary cell walls of plant cells. With theincreased demand for renewable biopolymer films in packaging, MFC has emerged asa potential alternative to non-renewable polymer films. READ MORE