Essays about: "plant uptake"

Showing result 1 - 5 of 114 essays containing the words plant uptake.

 1. 1. Lantsorter och moderna sorter av vårvete : effekt av gödsling och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Anders Lööv; [2022]
  Keywords : lantsorter; vårvete; lantvete; kulturspannmål; ekologisk odling;

  Abstract : Lantsorter har tillskrivits flera goda agronomiska egenskaper som att vara anpassningsbara till rådande odlingsförutsättningar, effektivt vatten- och näringsupptag, förmåga att stå emot hög värme och torka, samt god ogräskonkurrensförmåga. Kvalitetsegenskaper som protein- och glutenhalt beskrivs vara särskilt höga och bakningsegenskaperna goda. READ MORE

 2. 2. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellwer; [2021]
  Keywords : reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Abstract : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Capillary Organic Electronic Ion Pump for Delivering Malic Acid - Towards Better Understanding of Drought Tolerance in Tropical Plants

  University essay from Linköpings universitet/Laboratoriet för organisk elektronik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Alexandra Sandéhn; [2021]
  Keywords : malic acid; malate; ion delivery; implantable devices; organic bioelectronics; plants; Teknisk fysik; Teknisk fysik;

  Abstract : Delivery of biologically relevant ions such as drugs, neurotransmitters and hormones have been recognized as powerful a tool to control physiology of animals and plants for research purposes and practical applications. In the plant research community, ions are most commonly delivered as part of a solvent by soaking, spraying, pipetting or by adding to the soil. READ MORE

 4. 4. Evaluating the suitability of carbon source from fermentation of primary filter sludge for biological nutrient removal

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Sanna Sahlin; [2021]
  Keywords : Wastewater treatment; batch activity tests; NUR tests; anaerobic P release tests; EBPR; denitrification; removal rates; internal carbon source; fermentate; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Traditional biological nutrient removal (BNR) processes in wastewater treatment require access to easily biodegradable carbon in order to achieve sufficient removal. However, a lot of the carbon in the influent wastewater is not directly available for BNR bacteria but need to undergo hydrolysis first. READ MORE

 5. 5. Biomimetically improved materials comprising microfibrillated cellulose

  University essay from Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Author : Cornelia Byström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Microfibrillated cellulose (MFC) is a renewable, cellulosic material mainly producedfrom wood fibers, which are found in the secondary cell walls of plant cells. With theincreased demand for renewable biopolymer films in packaging, MFC has emerged asa potential alternative to non-renewable polymer films. READ MORE