Essays about: "plant"

Showing result 1 - 5 of 3580 essays containing the word plant.

 1. 1. SOIL GROSS NITROGEN MINERALISATION AND FOREST GROWTH IN FOUR HEMIBOREAL FOREST STANDS IN SOUTHWEST SWEDEN

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Linnéa Eriksson; [2023-04-20]
  Keywords : soil C:N; forest production; 15N isotope dilution; gross N mineralisation; ammonium; soil carbon; soil nitrogen; root exudates; stoichiometric decomposition; boreal forests; priming; microbial C limitation;

  Abstract : Boreal and temperate forests together make up the largest terrestrial net C sink in the world. They take up carbon dioxide (CO2) from the atmosphere and store it in plant biomass and soil as they grow, making them crucial in mitigating global climate change. READ MORE

 2. 2. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Keywords : Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Abstract : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. READ MORE

 3. 3. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Asker Kling; Katarina Enskog Gripenvik; [2023]
  Keywords : Bin; humlor; vildbin; pollinatörer; pollinering; urban miljö; växtkännedom; ekosystemtjänst;

  Abstract : Pollinatörerna är hotade globalt och i det svenska landskapet, och behöver hjälp för att överleva (Naturvårdsverket u.å.b). Den främsta orsaken till den negativa utvecklingen är förlusten och fragmenteringen av pollinatörernas livsmiljöer (Naturvårdsverket u. READ MORE

 4. 4. On the implementation of green airport facilities by integrating electric airplanes: A case study : A potential solution for future green airports

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Author : Oscar Larsson; [2023]
  Keywords : Green airport; Microgrid; Solar Panels; ESS; Green energy;

  Abstract : Following continued emission of greenhouse gases climate change is increasingly becoming a greater threat to the continued well-being of people around the world. While airports contribute around 2. READ MORE

 5. 5. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : David Lundgren; [2023]
  Keywords : värdväxter; insekter; nattfjärilar; säckmalar; Lepidoptera; Coleophora; lövminerare; småfjärilar; fjärilslarver; rödlistade arter; hotade arter; pollinerare;

  Abstract : Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. READ MORE