Essays about: "plantor"

Showing result 1 - 5 of 171 essays containing the word plantor.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 3. 3. Effects of cold treatment on Arabidopsis thaliana : a study in the change of gene expression levels in some selected COR-genes and composition of important cell membrane lipids of A. thaliana

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Artur Andersson; [2020]
  Keywords : Arabidopsis thaliana; cold stress; membrane lipids; gene expression; quantification; PCR; extraction;

  Abstract : The effect of cold stress in Arabidopsis thaliana, mouse cress, was examined. The object was to investigate how gene expression and membrane lipid configuration was affected in seedlings when being treated with low temperature. READ MORE

 4. 4. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 5. 5. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Silwer; [2020]
  Keywords : Arbuscular mycorrhiza; biostimulator; crop physiology; mineral fertilizers; precision farming; Vitis vinifera;

  Abstract : About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. READ MORE