Essays about: "plast"

Showing result 1 - 5 of 187 essays containing the word plast.

 1. 1. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caisa Wiklund; [2022]
  Keywords : Balplast; häst; skaderisk; nät; plast; hästägare; åsikter; kolik; traumatiska skador; utfodring; lagstiftning; kontroll; djurskydd; naturligt beteende;

  Abstract : The authority responsible of controlling compliance with the Swedish animal welfare legislation is the county administrative board. When doing so, they often have to make assessments based on formulations such as acceptable, enough or unnecessary. READ MORE

 2. 2. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Malin Eriksson; [2022]
  Keywords : dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Abstract : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. READ MORE

 3. 3. Biobased Photocurable Resins for 3D-Printing of Self-Healable & Recyclable Thermosets

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Anna Gardell; Maria Aspenberg; Julia Aziz; [2022]
  Keywords : vanillin; vitrimer; imine; resin; dynamic covalent bonds; biobased thermoset; photocuring; chemical recyclability; self-healing; digital light processing DLP ; 3D-printing; vanillin; vitrimer; imin; resin; dynamiska kovalenta bindningar; biobaserad härdplast; fotohärdning; kemisk återvinningsbarhet; självläkning; digital light processing DLP ; 3D-utskrift;

  Abstract : Överkonsumtionen av engångsartiklar i fossilbaserad plast är ett av dagens stora miljöproblem. Således finns en efterfrågan på strategier för framställning av biobaserade plaster i allmänhet och härdplaster i synnerhet. READ MORE

 4. 4. 3D Printed Modulated Geodesic Lens Antenna With Even Coverage in the Far-Field

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Harald Lindohf; Marcus Wikner; [2022]
  Keywords : 3D-printed; geodesic; modulated; Luneburg; beamforming; lens antenna;

  Abstract : The development of 5G and 6G entails new demandson antennas. This includes fast and reliable connections to a largenumber of devices. A wider area of coverage, and thus moreantennas are also expected, which is problematic for the expensiveantennas used today. To meet those demands, a geodesic lensantenna has been proposed. READ MORE

 5. 5. Full Material Declaration - A case study on the readiness for declaring Full Material Declaration of chemical substances in components, used in finished products

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Author : William Lövdahl; [2022]
  Keywords : full material disclosure; full material declaration; FMD; chemical substances in products; CiP; information flow in supply chain; chemical declaration; information flow; chemical; mapping chemical substances; tracking chemical substances; transparency in the supply chain; supplier data sharing; readiness and chemical management; chemical management; chemical disclosure; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The production and use of chemicals has grown exponentially over the past 50 years. Although the knowledge of hazards and risks associated with chemicals towards humans and the environment has increased, we know frightenedly little about how dangerous these might become when part of finished products. READ MORE