Essays about: "plats"

Showing result 1 - 5 of 1265 essays containing the word plats.

 1. 1. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Keywords : LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Abstract : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. READ MORE

 2. 2. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Sanar Behnan Elias; [2020]
  Keywords : BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Abstract : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. READ MORE

 3. 3. Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Holger Sandberg; [2020]
  Keywords : Climate adaptation; coastal flooding; sea level; sea level rise; Klimatanpassning; kustöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning;

  Abstract : The increasing rate of global sea mean level rise, one of many effects of climate change, will most likelyproduce heightened risk of coastal flooding. Cities located along coastlines have to adapt to thesecircumstances that otherwise will increase the magnitude and frequency of coastal flooding. READ MORE

 4. 4. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Keywords : Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Abstract : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. READ MORE

 5. 5. Effekten av tourniquetplaceringar vid en större skadehändelse

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Anna-Maria Grönbäck; [2019]
  Keywords : vårdlogistik; tourniquet; simulering; vårdutrustning; skadehändelse; blåljus;

  Abstract : I USA har blödningskit innehållandes bland annat tourniqueter, utrustning för avsnörande förband, placerats ut på allmänt tillgängliga platser för att civila ska kunna agera och stoppa blödningar. Denna studie utreder hur användningen av tourniqueter kan påverka förblödningar vid en potentiell skadehändelse. READ MORE