Essays about: "platsbesök"

Showing result 1 - 5 of 102 essays containing the word platsbesök.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 2. 2. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 3. 3. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]
  Keywords : planering; gaturum; utvärdering; mål;

  Abstract : Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. READ MORE

 4. 4. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Freng Blümke; [2019]
  Keywords : dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Abstract : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. READ MORE

 5. 5. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Keywords : kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Abstract : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. READ MORE