Essays about: "platsidentitet"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word platsidentitet.

 1. 1. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennifer Falk; [2022]
  Keywords : Genius loci; Theseus skepp; Uppsala; platsanalys; platsidentitet; landskapsarkitektur; landskapsanalys;

  Abstract : Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är platsidentitet viktigt eftersom människor generellt sett inte trivs på generiska platser. I uppsatsen analyserades därför två platser i Uppsala med Genius loci som verktyg för att förstå platsernas identiteter och hur dessa kan bevaras. READ MORE

 2. 2. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Abstract : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. READ MORE

 3. 3. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Berglund; [2021]
  Keywords : platsidentitet; hamnmiljö; bevarande; varande; karaktär; inneboende kvalitéer; havsbad; urbana bad; klimatskydd; kajstråk; marin miljö;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Carlström; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; begravningsplats; kyrkogård; platsidentitet; ljusdesign; environmenal lighting zones;

  Abstract : Examensarbetet Ljus i mörker - Ett gestaltningsförslag för Sigelhults Begravningsplats är ett gestaltningsförslag till Sigelhults begravningsplats i Uddevalla kommun. Arbetet tar avstamp i en förfrågan från Uddevalla pastorats kyrkogårdsförvaltning om hjälp med en omgestaltning av entréområdet på begravningsplatsens västra del och arbetet undersöker hur kyrkogårdsförvaltningens önskemål för platsen kan mötas. READ MORE

 5. 5. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Karlsson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; platsidentitet; kulturhistoria; Lokstallarna; järnväg; industripark; ruderatmark; karaktär; atmosfär; ekologi;

  Abstract : .... READ MORE