Essays about: "platskännedom"

Found 3 essays containing the word platskännedom.

 1. 1. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Teresia Propst; [2017]
  Keywords : skissa; akvarell; platskännedom; landskapsegenskap; landskapsarkitektur; Kåbo;

  Abstract : Tidigt under landskapsarkitektutbildningen får du bekanta dig med något som kallas designprocess. Den har en stor roll för landskapsarkitektens gestaltningsarbete. För att kunna skapa god design krävs det något mer än att enbart fokusera på funktion, nämligen den estetiska aspekten. READ MORE

 2. 2. Skissen som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Wegren; [2015]
  Keywords : Skissa; skissprocess; designprocess; verktyg; kreativitet; platskännedom; minne;

  Abstract : I denna kandidatuppsats undersöks skissandets roll i gestaltningsprocessen. Syftet är att sprida kunskap kring hur vi landskapsarkitekter kan dra nytta av detta verktyg i vårt arbete. Genom att bättre förstå hur skissen fungerar kan vi utveckla och optimera vårt användande av den. READ MORE

 3. 3. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonas Eriksson; [2014]
  Keywords : Platskännedom; skissa; fenomenologi; miljonprogram; Gottsunda; Valsätra; landskapsarkitektur;

  Abstract : I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. READ MORE