Essays about: "platsmarknadsföring"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word platsmarknadsföring.

 1. 1. Nudging: Within the Context of Place Marketing

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Eriksson; Jesper Tränck; [2018]
  Keywords : Nudging; Behaviour; Place Marketing; Place Branding; City Marketing; Urban Planning; Place Development; Nudging; Beteende; Platsmarknadsföring; Stadsplanering; Platsutveckling;

  Abstract : Sergels torg in Stockholm, Sweden, and the surrounding areas have possibly negative associations in the minds of individuals. To then influence and change a negative mindset related to a place can be a difficult task for real estate managers. READ MORE

 2. 2. På upptäcktsfärd i Sagobygden : hur det immateriella kulturarvet används i en bygd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Mevius; [2018]
  Keywords : immateriellt kulturarv; muntlig berättartradition; Sagobygden; platsmarknadsföring; historiebruk; översättningsmodellen; kulturarvsproduktion;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka hur immateriellt kulturarv används och framträder i vad som har kommit att kallas Sagobygden, vars område täcks av Ljungbys, Alvestas, och Älmhults kommuner i Kronobergs län. Kulturarv är av stor vikt för bland annat kulturell mångfald och sägs ha en betydande påverkan på regioners ekonomi. READ MORE

 3. 3. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE

 4. 4. I Heby pendlar vi hem till hästen : hästprofilering i landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klas Karin Larsson; [2016]
  Keywords : hästprofilering; livsstilssatsning; kvalitativ innehållsanalys; Heby kommun; kommunal marknadsföring; kommunalt varumärke;

  Abstract : I Sverige har många landsbygdskommuner tampats med en minskande befolkning. Detta har inneburit att de i allt större utsträckning börjat leta efter nya sätt att profilera sig för att locka nya invånare och få befintliga att stanna kvar. Allt mer centralt har blivit att visa den livsstil man kan uppnå på landsbygden. READ MORE

 5. 5. Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass"

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Magnusson; [2016]
  Keywords : kommunal marknadsföring; Bräcke kommun; narrativanalys; semiologisk analys; semiologisk bildanalys; identitet;

  Abstract : Urbaniseringen är en fortsatt trend som följt med in i tjänstesamhällets samtid. Som en följd av urbaniseringen har många kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner avsides från urbana centra, drabbats av ett sjunkande invånartal och de konsekvenser detta för med sig. READ MORE