Essays about: "platsspecifik konst"

Found 4 essays containing the words platsspecifik konst.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. READ MORE

 3. 3. Objektet i platsen, platsen i objektet

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Nadja Lind; [2011]
  Keywords : land art; site specific art; jordkonst; platsspecifik konst; samspel; Nimis; The Opposite Sphere; Double Dribble;

  Abstract : Hur kan samspelet mellan objekt och plats se ut och vad kan det kallas? Genom litteraturstudier och observationer undersöks samspelet mellan konstverk och allmänt tillgänglig plats. De objekt som undersöks är konstverk i tre olika miljöer; en stadsmiljö, en naturmiljö och en park, vilken kan ses som en blandning av de två förstnämnda. READ MORE

 4. 4. Scenografi för en landskapsarkitekt

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Julia Grundberg; [2007]
  Keywords : scenografi; teater; amfiteater; landskapsarkitektur;

  Abstract : Stage Design is design for action and contains décor, side-scenes and properties, as well as costume and grease-paint. The one responsible for this is the Stage Designer, who together with the Director, creates the best conditions for the actors to perform in. READ MORE