Essays about: "pmoA"

Found 2 essays containing the word pmoA.

 1. 1. Environmental control of methanotrophsin lakes

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Marco Suarez Rodriguez; [2011]
  Keywords : methane; lakes; limmnology; bacteria; methanotrophs;

  Abstract : Aerobic methanotrophs (MOB) are a functional group of proteobacteria that use methane as their only energy and carbon source. Phylogenetically, such methanotrophs are affiliated with present alpha and gamma proteobacteria. READ MORE

 2. 2. Diversity of methanotrophic bacteria in rice fields under different crop rotation regimes

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Christine Källman; [2009]
  Keywords : methane; crop rotation management; pmoA; particulate methane monooxygenase; methanotroph; methanotrophic bacteria; type X;

  Abstract : Metanotrofa bakterier använder metan som kol- och energikälla och hittas framför allt i våtmarker som risfält, där produktionen av metan är hög. Metanotrofer oxiderar metan till koldioxid med hjälp av ett enzym som kallas 'perticulate methane monooxygenase', pMMO. Den aktiva delen av pMMO kodas av subenheten pmoA. READ MORE