Essays about: "pneumovirus"

Found 2 essays containing the word pneumovirus.

 1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
  Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

  Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE

 2. 2. A minor study on avian metapneumovirus

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Clara Atterby; [2012]
  Keywords : AMPV; Pneumovirus; Poultry; Brazil;

  Abstract : Avian metapneumovirus (aMPV) is an important pathogen that causes respiratory diseases and reproductive failure in various avian species. The disease was first reported in South Africa in the late 1970s. READ MORE