Essays about: "pocket parks"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words pocket parks.

 1. 1. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hilda Gustafson; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; hund; urban miljö; hårdgjorda ytor; härdigt växtmaterial; pocket park; hälsa; klimatförändringar; hållbarhet;

  Abstract : Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. READ MORE

 2. 2. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ingrid Björkman; [2020]
  Keywords : pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Abstract : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. READ MORE

 3. 3. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 4. 4. Sustainable Urban Development : Development Option Using Nature-based Solutions

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Melissa Maxter; [2018]
  Keywords : Nature-based solutions; sustainable urban development; ecosystem services; Helsingborg; industrial area; urban societal challenges; urban regeneration; climate adaptation; water management; green space management; green infrastructure; blue infrastructure.;

  Abstract : The paper evaluates nature-based solutions for a retrofitting proposal for the combined regeneration, climate adaptation, and green space management of the industrial area Gåsebäck in Helsingborg, Sweden. The objective of this study was to evaluate options for how Gåsebäck could be sustainably regenerated and developed, while providing additional security against future negative effects of climate change, through the implementation of nature-based solutions. READ MORE

 5. 5. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2017]
  Keywords : dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Abstract : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. READ MORE