Essays about: "pocket parks"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words pocket parks.

 1. 1. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 2. 2. Sustainable Urban Development : Development Option Using Nature-based Solutions

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Melissa Maxter; [2018]
  Keywords : Nature-based solutions; sustainable urban development; ecosystem services; Helsingborg; industrial area; urban societal challenges; urban regeneration; climate adaptation; water management; green space management; green infrastructure; blue infrastructure.;

  Abstract : The paper evaluates nature-based solutions for a retrofitting proposal for the combined regeneration, climate adaptation, and green space management of the industrial area Gåsebäck in Helsingborg, Sweden. The objective of this study was to evaluate options for how Gåsebäck could be sustainably regenerated and developed, while providing additional security against future negative effects of climate change, through the implementation of nature-based solutions. READ MORE

 3. 3. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2017]
  Keywords : dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Abstract : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. READ MORE

 4. 4. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Herloff Örngren; [2015]
  Keywords : pocket park; fickpark; psykisk hälsa; mental återhämtning; restorativ; designprinciper; gestaltningsförslag;

  Abstract : Grönska har många fördelar för människans psykiska hälsa. Bara några minuters vistelse i grönområden kan ge positiva effekter på bland annat stressnivå, koncentrationsförmåga och humör. Dagens trend med urbanisering och förtätning leder dock till att människor blir mer och mer isolerade från naturen. READ MORE

 5. 5. Trädgård i Brandbergsparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Mellberg; [2015]
  Keywords : gestaltning; park; trädgårdskarktär; trivsamhet; vedartat växtmaterial;

  Abstract : Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. READ MORE