Advanced search

Found 2 essays matching the above criteria.

 1. 1. Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christian Folkesson; [2007]
  Keywords : bor; borbrist; borgödsling; åkermark; granplantering; Västerbotten; finkornig jord; pH; SOM Soil organic matter ; podsolering;

  Abstract : This study was made on former agricultural areas that had been planted with spruce or pine, in the county of Västerbotten. The goal of the project was to investigate suspected deficiency of boron in these areas. Several objects have been reported for possible deficiency and some of these have the characteristic symptoms of boron-deficiency. READ MORE

 2. 2. Late holocene dune activity at Sandhammaren, southern Sweden : chronology and the role of climate, vegetation, and human impact

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Lovisa Zillén; [1998]
  Keywords : geography; geology; Late Holocene; dune activity; Sandhammaren; Sweden; chronology; climate; vegetation; human impact; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: De begravda jordmånsbildningarna vid Sandhammaren och Skanörs ljung, södra Sverige, är lokaliserade inom kustnära dynlandskap som har bildas i response till land-och havsnivåförändringar efter den sista istiden (efter ca. 10 000 år sedan). READ MORE