Essays about: "policy uncertainty"

Showing result 1 - 5 of 132 essays containing the words policy uncertainty.

 1. 1. Election Forecasting in a Multiparty System

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Stefan Lindborg; [2019-01-31]
  Keywords : Election forecasting; Polling; Multiparty systems; Dynamic Linear Models; DLM; Kalman filtering; Swedish elections;

  Abstract : This bachelor thesis in statistics covers the subject of election forecasting in a multipartysystem, using polling data, that is data collected to measure party support, and dynamiclinear models (DLMs) with Kalman filtering. In terms of decision-making the outcomeof an election can be thought of as an uncertainty. READ MORE

 2. 2. A Partially Observable Markov Decision Process for Breast Cancer Screening

  University essay from Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Author : Joshua Hudson; [2019]
  Keywords : POMDP; Markov Decision Process; Breast Cancer; Screening; Operations Research;

  Abstract : In the US, breast cancer is one of the most common forms of cancer and the most lethal. There are many decisions that must be made by the doctor and/or the patient when dealing with a potential breast cancer. READ MORE

 3. 3. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 4. 4. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Keywords : urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Abstract : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. READ MORE

 5. 5. DECISION-MAKING FOR AUTONOMOUS CONSTRUCTION VEHICLES

  University essay from Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Author : Gallardo Marielle; Chakraborty Sweta; [2019]
  Keywords : shared-space users; MPDM; timing analysis; planning and decision-making; autonomous vehicle; MDP; reinforcement learning; social force model;

  Abstract : Autonomous driving requires tactical decision-making while navigating in a dynamic shared space environment. The complexity and uncertainty in this process arise due to unknown and tightly-coupled interaction among traffic users. READ MORE