Essays about: "political situation in usa"

Showing result 11 - 15 of 20 essays containing the words political situation in usa.

 1. 11. The Average Consumer - legal fiction or reality? A comparative study between European and American trademark law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Niclas Hannerstig; [2011]
  Keywords : Intellectual property law; average consumer; trademark law; likelihood of confusion; Law and Political Science;

  Abstract : Inom gemenskapsrätten idag, kännetecknas genomsnittskonsumenten såsom rimligen intelligent och rationell i sitt beslutsfattande. Dessa antaganden formar grunden för ett normativt angreppssätt, vilket gör att domstolar inte behöver använda sig av extern empirisk fakta, för att avgöra huruvida konsumenten uppfattar två varumärken såsom så snarlika, att risk för förväxling föreligger. READ MORE

 2. 12. Arbitrability regarding patent law - an international study

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Therese Jansson; [2010]
  Keywords : Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Which subject matters are inappropriate for submission to arbitration and should instead be decided by a court of law? Subject matter arbitrability answers this question. What is included in the scope of inarbitrability is decided by the each single country. READ MORE

 3. 13. India in the Doha Development Round

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Christoffer Rosell; [2009]
  Keywords : the doha round; foreign policy; Key words: trade policy; two-level game Words: 10.076; negotiations; diplomacy; India; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis attempts to answer the question why there was a breakdown in talks between India and the USA over the issue Special Safeguard Mechanism (SSM), at the WTO Ministerial Conference in Geneva in July 2008. This is done through Robert Putnams’ two-level game framework, which is applied to the interplay between India’s diplomacy and domestic politics. READ MORE

 4. 14. The Race to the Bottom - A Study of the Consequences of ECJ Case Law and the Freedom of Establishment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Miriam Laksman; [2009]
  Keywords : Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Abstract : Nationals of Member States, including companies and firms that are formed in accordance with the laws of a Member State, are granted the right to freedom of establishment through Art 43 and 48 in the EC Treaty. However, as the legal situation appears today, this freedom of establishment is restricted. READ MORE

 5. 15. Energigrödor för större fjärrvärmeverk : faktorer som styr inköp och prissättning

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Jozefine Nybom; [2008]
  Keywords : energi; energigrödor; kraftvärmeverk; bioenergi; halm; flis;

  Abstract : Detta arbete syftar till att få en bild av hur delar av bioenergimarknaden kan se ut. Vad styr priset och vad är bra att veta om man funderar över att sälja energigrödor eller biobränslen till ett blivande eller befintligt kraftvärmeverk. I den här undersökningen har jag valt att avgränsa mig till halm och flis. READ MORE