Essays about: "pollen analysis"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the words pollen analysis.

 1. 1. Ancient plant cuticle chemistry: preservation and characterization of organic matter as biomarker of past UV-B radiation

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Larissa Lopes Cavalcante; [2021]
  Keywords : UACs; fossil cuticle; p-coumaric acid; ferulic acid; UV-B proxy; micro-FTIR; confocal Raman microscope; UAF; fossil kutikula; p-kumarinsyra; ferulinsyra; UV-B-proxy; mikro-FTIR; konfokalt Raman-mikroskop;

  Abstract : Biologiska processer hos olika organismer påverkas av ultraviolett-B-strålning (UV-B). Kunskapen om förändringar i UV-B-flödet som nått planetens yta under det geologiska tidsspann sedan flercelligt liv uppstod är dock begränsad. READ MORE

 2. 2. Endosperm-based postzygotic hybridization barriers in Arabidopsis and Capsella

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Mohammad Foteh Ali; [2021]
  Keywords : Endosperm development; Parental conflict; Genetic diversity; Auxin;

  Abstract : In Arabidopsis, endosperm development is very important for viable seed development. Especially, endosperm cellularization is a crucial event for embryo survival and if it fails, can lead to embryo arrest, as observed in seeds derived from interploidy and interspecies hybridization. READ MORE

 3. 3. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Gunnar Abrahamsson; Jonathan Abrahamsson; [2021]
  Keywords : flora; holocen; pollenanalys;

  Abstract : Röda Jorden är ett kulturhistoriskt besöksområde i Skinnskattebergs kommun. På platsen finns förhistoriska järnframställningslämningar som daterats till 700 år före vår tideräkning. Idag finns en aktivitetsplats som drivs av Riddarhyttans Hembygds- och intresseförening, ”RHI”. READ MORE

 4. 4. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 5. 5. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Ryding; [2020]
  Keywords : bönsmyg; Bruchus rufimanus; åkerböna; Vicia faba; avkastning; kvalitet;

  Abstract : Bönsmygen (Bruchus rufimanus) uppmärksammades som skadegörare i åkerbönor (Vicia faba) i Sverige 2008 och sedan dess har förekomsten och spridningen av den ökat snabbt. Det saknas kännedom om bönsmygens betydelse och hur den ska bekämpas vilket gör den till ett potentiellt hot i det svenska jordbruket. READ MORE