Essays about: "polyacrylamide hydrogel"

Found 1 essay containing the words polyacrylamide hydrogel.

  1. 1. Polyakrylamidhydrogel : en vetenskapligt baserad behandling av osteoartrit hos häst?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Rebecka Karlsson; [2016]
    Keywords : polyakrylamidhydrogel; osteoartrit; artificiellt brosk; akrylamid; polyacrylamide hydrogel; osteoarthritis; artificial cartilage; acrylamide;

    Abstract : En vanlig orsak till hälta hos häst är osteoartrit (OA), en ledsjukdom där ledbrosket kan luckras upp så mycket att det subkondrala benet blottläggs. Nyligen introducerades en medicinteknisk produkt innehållande polyakrylamidhydrogel (PAAG) på marknaden för intraartikulär (ia) behandling av OA. READ MORE