Essays about: "polymyositis"

Found 1 essay containing the word polymyositis.

  1. 1. Polymyosit hos hund : en jämförelse mellan raser med avseende på patologi

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Marcus Blomqvist; [2015]
    Keywords : polymyosit; inflammatorisk myopati; hund; boxer; newfoundlandshund; ungersk vizsla; polymyositis; inflammatory myopathy; canine; dog; Newfoundland; Hungarian vizsla;

    Abstract : Polymyosit är relativt vanligt förekommande hos hund och avser en generellt utbredd inflammatorisk myopati med förmodad immunmedierad etiologi. Som med andra idiopatiska sjukdomar, är etiologin för polymyosit inte klarlagd. Inflammatoriska myopatier kännetecknas av infiltration av inflammatoriska celler i tvärstrimmig muskulatur. READ MORE