Essays about: "polysackarider"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word polysackarider.

 1. 1. Algae hydrocarbons designed for bio-based lubricants

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Elin Sjöhag; [2020]
  Keywords : Microalgae; macroalgae; lubricant; alginate; grease; Mikroalger; makroalger; smörjmedel; alginat; förtjockningsmedel;

  Abstract : Smörjmedel är en nödvändighet för maskiner för att minska slitage och energiförbrukning. Dock är över 95% av de använda smörjmedlen i dag fossilbaserade. Smörjmedel baserade på vegetabiliska oljor finns tillgängliga men har ofta en lägre oxidativ stabilitet och sämre lågtemperaturegenskaper än deras fossilbaserade motsvarigheter. READ MORE

 2. 2. Design of high-throughput assays for the analysis of plant cell wall polysaccharides

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Ellinor Johnsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Plant cell walls contain a wide range of valuable polysaccharides possible to exploit for various purposes. To profile the diverse polysaccharides of plants, high-throughput, rapid and sustainable analytical methods are required. Currently, there are few methods designed for this purpose. READ MORE

 3. 3. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Lovisa Nilsson; [2018]
  Keywords : biobaserad plast; livsmedelsförpackning; barriäregenskaper; funktionella barriärer; polysackarider;

  Abstract : Plast är ett begrepp som innefattar flertalet material och de används inom många områden. Konventionell plast baseras på fossila resurser vilket är en icke-förnyelsebar källa och problematik som lyfts fram med konventionell plast är kolavtrycket och det avfall som plastindustrin bidrar till. READ MORE

 4. 4. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Timjan Åkerholm; [2018]
  Keywords : korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Abstract : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. READ MORE

 5. 5. Separation and Extraction of Proteins and Polysaccharides from the Seaweed Palmaria Palmata using Enzyme Digestion

  University essay from Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Author : Anna Nilsson; [2017]
  Keywords : xylose; xylan; protease; separation; enzyme digestion; dulse; Palmaria palmata; seaweed; xylanase; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Abstract : Vetenskapliga artiklar föreslår att xylan är delvis bundet till proteinerna i dulse. Detta kan leda till minskad tillgänglighet av proteinerna och leda till svårigheter att smälta dessa i tarmen. READ MORE