Essays about: "poor area"

Showing result 1 - 5 of 419 essays containing the words poor area.

 1. 1. Calle viva, Zona viva

  University essay from KTH/Stadsbyggnad

  Author : María Reneé Hernández Marroquín; [2021]
  Keywords : Public space; Shopping Malls; Streetscape; Equality;

  Abstract : Located in Central America, Guatemala is the most populated country of the area with around 15 million inhabitants. The capital, Guatemala City has 923,000 inhabitants and is currently home for 55% of the country’s urban population. Guatemala City, with its 42% of territorial extension consisting of green, is considered a green capital. READ MORE

 2. 2. An automated unmanned aerial vehicle – structure from motion pipeline to create analysis-ready digital surface models for coastal monitoring

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Maximilian Rafael Huber; [2021]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; geomatics; GIS; UAV; structure-from-motion; machine learning; coastal monitoring; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Anthropogenic pressure on coastal areas continues to increase, thus intensifying coastal erosion. Coastal monitoring programs are therefore essential to prevent severe ecosystem and economic consequences. Successful coastal monitoring schemes require highly accurate analysis-ready Digital surface models (DSMs) derived using the same workflow. READ MORE

 3. 3. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Jakob Larsson; [2021]
  Keywords : Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Abstract : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. READ MORE

 4. 4. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Eklind; [2021]
  Keywords : arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Abstract : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. READ MORE

 5. 5. Overcoming ERP implementation challenges with communication

  University essay from

  Author : Anton Müller; Tasmia Syed; [2021]
  Keywords : ERP; Implementation; Communication; Challenges; Effective Communication;

  Abstract : To stay competitive, organizations look to IT systems such as ERPs to assist them in their business goals. While there are organization-wide benefits available for organizations that successfully implement ERPs, the associated risks are great, and many challenges threaten to harm the process. READ MORE