Essays about: "poppelkloner"

Found 1 essay containing the word poppelkloner.

  1. 1. En studie av produktionen i praktiska poppelplanteringar i södra Sverige

    University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

    Author : Christer Leijonhufvud; [2012]
    Keywords : Poppel; poppelkloner; Populus sp.; produktion; tillväxt;

    Abstract : Informationen om vad poppel producerar i praktiska planteringar i södra Sverige är begränsad. De data som finns kommer ofta från SLU och Skogforsks försöksytor. Försöksytor är mer omsorgsfullt skötta jämfört med praktiska planteringar. Finns alltså en risk för överdriven optimism om trädslagets produktion. READ MORE